Sparing og Investering

For å kunne akkumulere velstand i form av en overflod med penger er det viktig og ha ett godt grunnlag. Du må være bevisst på hva penger betyr for deg. Hvordan verdsetter du penger? Hva er sparing og investering?

Hva er sparing?
Sparing i den tradisjonelle forstand er å sette av en del av din inntekt på en sparekonto som ikke skal benyttes til kjøp av varer eller tjenester.

Når du sparer i bank får du en rente godtgjørelse for å stille kapitalen din til bankens disposisjon. Du har liten risiko med minimal nedside, men du har også null oppside. Om du tar inflasjonsraten med i betraktning er du heldig om du går i null.

Hva er en investering?
Investering er definert som oppbinding av kapital i ett investinergsobjekt som overtid er forventet å skape en positiv avkastning.

Det er mye du kan investere i. Alt fra eiendom til finansiell instrumenter som aksjer eller andre verdipapirer. Du kan investere i differansekontraker, obsjoner eller ganske enkelt ett helt vanlig fond.

Om du er helt fersk når det kommer til investering, for guds skyld..pleeeeaaase …kjære deg, research andre alternativer en eiendom og fond. En liten investering på en halvtime i din kunnskap om mulighetene du sitter på vil være ekstremt økonomisk lønnsomt.

 

Noen Investeringsmuligheter å vurdere

Klikk på lenkene for å lære mer.