Paretos prinsipp i praksis

Advertisement

Parteos lov. En av de konseptene som stikker sitt fantastiske hode fram gang på gang. Om du har fulgt bloggen min er du nok klar over hva Paretos lov sier, men om du er ikke er klar over det er»Paretos lov» en teori som ble brakt fram av italieneren Vilfredo Pareto på begynnelsen av 1900-tallet. Han påpekte kort fortalt at 80% av verdiene var eid av 20% av befolkningen. Prinsippet/reglen/loven er ofte refferert til som 80/20 prinsippet. Vist du har lest en «business» bok av noe som helst slag er det en veldig stor sannsynelighet for at du har snublet over dette før. Det er andre distrubisjons teorier som også er lagt frem som kan være verdt å kikke på. Zipfs lov er også veldig fasinerende og begge prinsippene er bassert på den lignende observasjonen. Det er ikke et proporsjonalt forhold mellom input og output. Sett litt anderledes. Et datasett vil ofte ha ett forhold hvor verdier ikke er spredt jevnt fordelt på datasettet.

Paretos prinsipp er blitt brukt for å påpeke veldig mange politiske og økonomiske ubalanser vi har i dag. De mest kjente. 20% av verdens befolkning eier 80% av resursene og 80% av verdens medisinske ressurser konsumeres av 20% av verdens befolkning. I businessliteratur er prinsippet ofte tolket som at 20% av inputten står får 80% av outputten. En annen vanlig observasjon er at 80% av klagene fra kunder kommer fra 20% av kundebasen.

Her kommer hovedgrunnen til at jeg mener dette er noe du bør ha kjennskap til. Om du dobler din output, eller får å si det på en litt annen måte. Hvor mange timer du jobber, vil ikke nødvendigvis bety at du dobler din lønn med mindre du har en vanlig jobb, i så fall er det absolutt det det betyr. Uansett er det verdt å påpeke at det bare er 24 timer i ett døgn. Det er åpenbart, men jeg glemmer det ofte. Å knytte inntekt til tid er en strategi jeg prøve å distansere meg fra.

Uansett… 20% av hva du gjør vil i stor grad stå for 80% av resultatene. I dag fikk jeg en slags påminnelse på Paretos prinsipp i praksis.

Jeg gjør mye splittesting eller A/B testing. Splittesting er når du viser to eller flere versjoner av ett produkt til segmenteringer av din brukerbase. I min siste splittest testet jeg to ikoner for en av appene min. Det tok meg 5 minutter å endre ikonet og jeg hadde en økning på på ca 90%. Jeg kjørte testen på 30% av bruker basen med en 50/50 split. Jeg hadde 199 konverte installasjoner med det gamle ikonet og 380 konverterte installasjoner med det nye ikonet. Nesten en dobling altså. I teorien kan jeg altså doble antall nye installasjoner i den ene appen  fra 450 til 855 daglige installasjoner om jeg går over til det nye ikonet

Det er en fin påminnelse om å ikke bruke for mye tid på ting som KANSKJE gir avkastning. Jeg prøve å bli flinkere til å prøve å handle istedenfor analysere potensiell utfall. Som jeg har sagt før. Jeg tror det er bedre å foretrekke handling fremfor analyse. Du vet ikke det du ikke vet og planene dine vil uansett bli revet i fillebiter i møte med virkeligheten. Jeg prøver å bli enda flinkere til å eksperimentere og bli raskere til å implementere nye ideer. Tidligere har jeg vært veldig perfeksjonistisk i ganske mange aspekter av livet mitt, og fokuset mitt ligger ofte på små ubetydelige ting. Men jeg prøve å endre på det. Få ett litt bredere overblikk, ha ett bedre helhetlig produkt å forsømme noen av detaljene.

Jeg har ikke tradet så veldig mye den siste tiden, men paretos prinsipp viser seg  der å. 20 % av tradene vil mest sannsynlig stå for 80% av din gevinst. Det gjør det ihvertfall for meg. Kanskje næremere 90% også. Jeg kan fort ha 5 trade hvor jeg kanskje taper 10 dollar eller går i null, men ha ett trade på 300 dollar.

Her er noen andre prinsipper og teorier jeg prøve å ta lærdom fra. Metcalf’s lov(«nettverksteori»). Verdien av dobling av noder i ett nettverk/brukerbase/sosialt nettverk vokser ikke lineært med antall nye brukere. En telefon er ubrukelig. Har du 10 millioner brukere er verdien enorm.

Parkinsons law. Kort fortalt. Tiden du bruker på å fullføre en oppgave ekspanderes til tiden du har tilgjengelig. Sett av to timer til en oppgave som tar en time og du vil mest sannsynlig bruke 2 timer. Dette er kanskje den viktigste for min del. Jeg har en tendens til å bli fokusert på små ubetydelige detaljer. Jeg prøver å bli flinkere til å ikke kaste bort tid. Og som jeg sa tidligere. Ha ett bredere perspektiv.

Det er andre også, men dette er de tre som jeg alltid prøver å ha i bakhode. Partos prinsipp, Metcalf’s lov og Parkinsons lov.

Jeg er ikke en ekspert på noe som helst egentlig. Men jeg leser mye og jeg prøve å ha ett bredt spekter av kunnskap. Om du faktisk vil lære om noen av teoriene jeg har nevt her er det utvilsomt bedre kilder. Men jeg tenkte det kanskje kunne være morsomt for noen å lese hvordan disse teoriene har hjulpet meg i praksis i den virkelige verden.

Advertisement