Daytrading – Hovedpunkter i min strategi

Advertisement
Et gammelt innlegg fra 2014Dette er min tilnærming til trading. Jeg er fortsatt ganske fersk og min ‘’strategi’’ er enda i utformingstadiet. Her er en oversikt over det som jeg vektlegger mest i min ‘’strategi’’.

Kan jo starte dette innlegget med å si at jeg har en teknisk tilnærming til trading. Når jeg startet å trade var jeg overbevisst om at en fundamental tilnærmingen var veien å gå. Det jeg fort oppdaget var at å prøve å handle etter nyheter og fundamentale forhold ikke ga noe kontinuitet i min trading. Problemet jeg slet med var at når en nyhetssak kom ut eller en kvartalsrapport ble lagt fram var det for mange variabler som var åpen for tolkning. Det virket som at alle som tradet aksjen hadde en annen ide om hvordan nyhetene burde tolkes.

Etter å fomlet litt rundt med fundamental trading bestemte meg for å lære meg mer om teknisk analyse (TA). Det jeg kom til å like med TA var at det var en mer objektiv tilnærming til trading. Det var også en mindre tidskonsumerende tilnærming. Det er også rom for tolkning når det kommer til TA, men i mye mindre grad.

Når jeg trader en aksje bryr jeg meg sjelden om selskapets fundamentale tilstand. Jeg liker å være klar over hva deres business er bygget rundt, men jeg nøyer meg med ganske overfladisk kunnskap. Har konkludert for meg selv at prisen går dit den vil. Det finnes helt elendige selskap som har svært ‘’dyre’’ aksjer hvor kursen har skutt til værs og gode selskap hvor aksjekursen stuper. Faktiske fundamentale tall betyr lite(i et kort tidsperspektiv vel å merke). Jeg trader med momentumet så selv om selskapet ansees å være et ‘’bra’’ selskap kjøper jeg ikke aksjen om kursen er i en klar nedtrend.(mulig short).

Chartet(Graf) og indikatorer.
Mitt chart er ganske rent i forhold til mange andre TA tradere. Jeg benytter meg av 3 ‘’indikatorer’’.

1. Kursen(bruker candlestick charts)
2. Volum
3. 13 MA (20 på oslobørs) og 50 MA.

Har også eksperimentert litt med MACD og RSI uten stor suksess. Når jeg begynte å trade brukte jeg RSI for å vurdere om aksjen var overkjøpt eller oversolgt. Etter en stund sluttet jeg å bruke dette og lærte fort at det ikke er noe som heter overkjøpt eller oversolgt. Har også eksperimentert med andre indikatorer, men har konklurdert med at det er for mange indikatorer i bruk av for mange forskjellige typer mennesker at det ikke vil være fordelaktig å bruke noen av disse. Jeg bruker kun de vanligste. Moving average (MA), volum og pris.

Jeg følger med chartet på to tidsrammer. Jeg ser på det daglige og 2 min. Om det daglig chartet ikke er interessant går jeg videre til neste chart. Jeg flikker også innom 5 minutt før jeg kjøper/shorter, men hovedfokuset er på daglig og 2 min. Om aksjen ikke beveger seg betydelig trader jeg fra 5min. En annen anledning hvor jeg benytter 5min er om jeg er i pluss med stor margin og har litt slingringsmonn.

Jeg elsker dalige chart som har en sterk trend hvor det ikke er noen som kan stille spørsmålstegn med trenden. Jeg vil enten ha en klar trend med få eller ingen candlesticks som går i motsatt retning. Et chart som har konsolidert lenge og som plutselig begynner å bygge opp litt momentum er noe jeg er svært interessert i å trade. Intradag bruker jeg 50 MA for å bekrefte den midlertidige trenden.
Jeg vil se litt volum, men dette er ikke noe som vil holde meg ut fra tradet. Så lenge aksjen ikke trader under sitt gjennomsnittsvolum er det et trade jeg vil ta.

Slik filtrer jeg ut aksjer
1. Det første jeg screener ut er alle aksjer som har volum <= 200 000
2. Kursen bør ligge på mellom 0,5 USD – 50 USD (ikke en hard regel. Om noe vekker interessen min trader jeg gjerne aksjer i et høyere prissjikt.
3. For å finne mulige ‘’Longaksjer’’ filtrer jeg videre ut alle aksjene som ligger under 50MA. (motsatt for short)
4. Alle aksjene som er på Top movers, market movers, big gainers, biggest loser. Går på min watchliste. Jeg vil trade aksjer som mange emosjonelle tradere trekkes mot og som har lite institusjonelt volum til vanlig(igjen, ikke en hardregel). Alle aksjer som ligger på forsiden av Yahoo finance og finviz.com går jeg også kjapt igjennom.
5. Ser også på aksjer hvor volumet den siste dagen ligger lang over gjennomsnittsvolumet de siste 30 dagene. Gjerne 100%+ over normalen.

Watchlisten
Det viktigste verktøyet til en trader er watchlisten. På min watchliste har jeg vanligvis ca. 10-30 aksjer jeg følger. De er klassifisert med symbolene A, B, C og D etter hvor aktuell de er for neste trading dag. Aksjer merket med ‘’A’’ er aksjer jeg ser en stor mulighet til å trade neste dag. ‘’B’’ er aksjer jeg er villig til å trade neste dag, men som har en liten sannsynlighet for å nå prismålet. ‘’C’’ er aksjer som har vekket min interesse av en eller annen grunn og som jeg ser en mulighet til å trade i den de nærmeste ukene. ‘’D’’ er aksjer som jeg ser det er mye buzz rundt. Dette er aksjer som mange tvitrer, aksjer som hypes opp av spammailere eller som har annen ufortjent buzz.

Ved åpning følger jeg med på watchlisten. Om ingen muligheter dukker opp i watchlisten ser jeg gjerne etter andre aksjer et par timer inn i tradingdagen. Har også begynt å bruke twitter intradag. Videre setter jeg opp kursalarmer i alle aksjene jeg følger for å holde styr på aksjer som bryter gjennom nøkkelområder eller nærmer seg prisen hvor jeg ser for meg en mulig inngang.

Microcap og smalcap
Grunnen til at jeg liker aksjer i det nedre prissjiktet er i hovedsak på grunn av volatiliteten. Dette er aksjer som har store % bevegelser og det gir ganske enkelt mer mening å lære å trade disse når enn har begrenset kapital og likviditet ikke er noe man trenger å tenke så mye på.

Det er selvfølgelig både fordeler og ulemper med å trade aksjer i dette prissjiktet. Fordel nummer en er volatiliteten. En av de største ulempene med å trade disse aksjene på kjøper siden er om SEC skulle halte aksjen, noe som er en reell mulighet i og med at det er mange tvilsomme selskaper i dette markedssegmentet. Om du er short kan dette være en fordel. Aksjekursen stuper vanligvis etter ett SEC halt og det kan i teorien bli ett kjempe profitabelt trade. En annen grunn til at jeg liker smalcap er at det er mange følelsesladde tradere i disse aksjene, få proffer og det kan være forutsigbart. Jeg er absolutt ingen proff, men føler ikke at jeg er en av verstingene heller.

Dette er tradene jeg ser etter
Mine favoritt type trade per dagsdato er når jeg ser at aksjene begynner å sprette av et motstandsnivå og danner høyere og høyere bunner. Dette er da et trade jeg gjerne vil ta. Liker å kjøpe når aksjene trekker seg tilbake. Regelen er at jeg ser etter en strategi eller trend aksjen ser ut til å respektere å velger inngangen ut fra det. Om aksjen ser ut til å sprette av 13MA kjøper jeg gjerne i det aksjene trekker seg tilbake til 13Ma linjen. Men som sagt varierer inngangen av flere faktorer.

Posisjonsstørrelsen avhenger av hvor vidt stoppet midt er. Om stoppe mitt er 5 cent trader jeg maks 400 aksjer. Om stoppet er 10 cent trader jeg maks 200 aksjer. Altså risker jeg 20 dollar + 10 dollar i kurtasje. Jeg har hatt litt forskjellige størrelse på stoppene, men poenget er at jeg alltid har en maksloss predefinert per trade.

Annonse

Eksempler på trade jeg har tatt denne måneden.

Long trade. $TPLM
Gikk Long i aksjen 4,49 etter bounce opp fra 4,36. Hadde også hatt flere muligheter til å kjøpe aksjen på pullback. Her fulgte aksje 13MA ganske bra så om jeg hypotetisk sett skulle kjøpt flere aksjer eller ikke var i aksjen fra starten av trenden kunne jeg kjøpt aksjen i det den trakk seg tilbake til 13MA. Jeg liker ikke å kjøpe/shorte i det trendkanalen begynner å bli veldig trang. Vil helst være i tradet i god tid før i tilfelle aksjen skulle feile
long_tplm

Short trade i $TLYS. Dette var ett bra trade men tok profitt alt for tidlig.
short_tlts
Aksjen falt gjennom støtten. Kjøpte aksjen tilbake ved 8,6.

$CCXI
ned
Aksjer som er i en ekstremt stødig og klar trend uten store pullback liker jeg også å trade. Dette er en aksje jeg scalpet fire ganger. I retrospekt burde jeg bare holdt aksjene gjennom helt til børsen stengte. Det var ikke noe som burde skremt meg ut fra trade. Volumet var konstant og prisen holdt seg under 13ma.

Et lignende eksempel fra oslobørs var et trade jeg tok i FUNCOM. De hadde lansert et samarbeid med Intel og aksjene gikk stødig opp. Tror aksjen økte med ca 30 %. Tjente kun ca 3% på tradet men det var et bra trade med relativ liten risk. Andre verdipapirer på oslobørs som jeg har handlet suksessfullt tidligere med min strategi er FOE BEAR ETN og SDRL BEAR ETN. Både SDRL og FOE var i en sterk nedtrend. Aksjer jeg har handlet vellyket på long siden er aksjer som HLNG og FUNCOM.

De viktigste reglene mine
1 . Trade med trenden
2. Ha en predefinert risk/reward og trail stoplossen.
3. Om tapet for dagen er betydelig. Stopp trading dagen og start med blanke ark neste dag.
4. Ikke overtrade. Om en aksje står helt stille setter jeg på en kursalarm for å overvåke bevegelsen og bruker tiden på å gjøre research i andre aksjer.
5. Trade det åpenbare.

Aldri handlet aksjer før?
Om du aldri har handlet en aksje før vil jeg gjerne anbefale 2 bøker som jeg satt pris på når jeg startet.
Den første boka er ‘Aksjekjøp og daytrading’ av Oddmund Grøtte. Her får du en innføring i alle de viktigste termene og du får et sterkt fundament å bygge videre på.
Den andre bok jeg vil anbefale er ‘’How i Made $2 Million in the Stock Market’’ av Nicolos Darvas. Boken inneholder ikke så mye praktisk informasjon, men det er veldig interessant lesing og den er ekstremt inspirerende. Noe som kanskje er vel så viktig.

Affiliate lenke

 

Advertisement