Jeg prøver å bruke tiden min på å bygge ressurser

Advertisement

Jeg liker ikke «jobb». Jeg mener at mange jobber på sikt kommer til å dø ut og at mange jobber egentlig bare stagnerer vår teknologiske progressjon. Jeg mener også at det er en skjev fordeling mellom arbeid og fritid. Og det er litt dette jeg prøver å fri meg fra.

Istedenfor å jobbe for en fast timeslønn jobber jeg gratis for å lage ressurser som kan generere en kontantstrøm uten at jeg nødvendigvis trenger å dukke opp på jobb en dag. Dette er på en måte den strategien jeg har valgt å følge. Jeg prøver å bruke tiden min til å bygge ressurser som kan jobbe for meg. Dette er en av hoved grunnene til at jeg synes det er så gøy med programmering. Det gir deg muligheten til å betjene noen kontinuerlig. Lønnen per arbeidstime er relativt lav, men du får igjen også mulighet til å være i «aktiv tjeneste» i mer en 24 timer. Om jeg jobber i en vanlig jobb har jeg en limit på 24 timer som jeg aldri kan overgå.

Om man skal tjene mye penger må man ha en eller annen form for giring. Jeg prøver å bruke datamaskiner og teknologi fremfor andre folk som min «leverage». Folk klager hele tiden. Å jobbe med folk er hardt, og de fleste ligger kanskje på ett annet ambisjonsnivå en deg. De er heller kanskje ikke interessert i og gjøre en god jobb og utrolige mange jeg har jobbet med opp igjennom årene har vært med den innstillingen at de skal gjøre minst mulig så lenge det er «nok». Jeg innser jo at jeg en dag… om jeg vil tjene mye penger mest sannsynlig må ansette noen andre. Det er ikke noe jeg ser fram til.

Advertisement