En introduksjon av Fattigfransen

Advertisement

Jeg er en ung mann på 22 år som er født og oppvokst i Nord-norge. Det siste året har jeg jobbet på en bensinstasjon og har også vært fungerende dagligleder i en kort periode. Jeg har nå sagt opp jobben min for å skaffe meg erfaring innen aksjemarkedet. Jeg har valgt å lage en blogg for at jeg skal ha en journal over alle aksjehandler jeg gjennomfører.

Jeg har svært lite erfaring innen trading å har bare tradet aksjer i noen måneder. Selv om dette er tilfellet har jeg siden jeg begynte tjent ca 5 000 NOK på min aksjekapital på 20 000 kr, altså 25% på aksjekapitalen.

1. Prøve runde.
1. Desember 2014 går jeg inn i aksjemarkedet med en egenkapital på 70 000 kroner som jeg skal trade aksjer for. Dette er et prøve prosjekt som jeg ikke regner med kommer til å være økonomisk bærekraftig på kortsikt, men jeg har allikevel valgt å ta 3 mnd fri for å fokusere utelukkende på aksjer og min personlige økonomi. Jeg kommer til å poste alle trade jeg gjør med resultater og hvorfor jeg gikk inn i trade.

Med 70 000,- i egenkapital er det 20% månedlig avkastning som må til for at jeg skal kunne leve av aksjene mine de første månedene. DVS. 1% daglig økning. Dette er noe som jeg mest sannsynlig ikke kommer til å være gjennomførbart.

 

Plan B
Om jeg ikke lykkes skal jeg ta ett år å jobbe i vanlige jobber for å tjene opp en aksjekapital på 200 000 kroner for så å prøve igjen. Da vil jeg kun være avhengig av ca 10% månedlig avkastning for å kunne leve av trading. Jeg vil også med dette kunne deponere penger til en amerikansk bankkonto for å handle aksjer gjennom en amerikansk nettmegler. «The Pattern day-trading rule» sier at man må ha  25000 USD for å kunne gå inn/ut av markedet mer en fire ganger i løpet av en uke.

Det er flere fordeler med dette.
1. Gunstigere kurtasje
2. Mulighet til å shorte NASDAQ aksjer.
3. Tilgang til et større og mer volatilt marked.

 

Kortsiktig mål
Klare å opprettholde en positiv avkastning på minimum 5% i måneden.

Langsiktig mål
Kunne leve av å trade aksjer innen 2-3 år.

Advertisement